16. 19.11.2019, Έλα να ίνουμες φυράρτ’ς, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης Χαρίτον