ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΑ

Τ’αρνόπο μ’ αναμένω

Ρασία ντο συρίζετε
ποτάμα ντο βοάτε
θα ‘ερτε το μικρόν τ’ αρνι μ’
και απ’ εσάς φογάτε.

./.

Ρασία σα ρασία λάσκουμε
σα καλυβόπα μένω
οθέν κεκά βραδιάσκουμε
τ’ αρνόπο μ’ αναμένω.

./.

Ρασία και ρασοκέφαλα
δωσ’ τε τ’ αρνί μ’ λαλίαν,
πεΐτε το αναμέν’ ατο
μ’ ομάτεα σεβνταλία.

./.