ΜΟΣΚΟΦ

Ασον πόντον είμαι εγώ

Ασ’ σον Πόντον είμαι εγώ
Και σ’έναν τόπο ‘κι εχωρώ
Και εσέβα σον χορόν
Όντας είδασε.

./.
Ασ’ σον Πόντον είμαι εγώ
Και εσέναν αγαπώ
Εσέναν αγαπώ
Ψόπομ’ είπασε.

./.
Γιαβρί μ’ πολλά θέλω σε
Θα έρχουμαι θα πέρω σε
Αν κι δεισ’ η μάνας
Νύχτα κλέφτω σε.

./.
Γιαβρί μ’ πολλά θέλω σε
Θα έρχουμαι θα πέρω σε
Τ’ άλογο μ’ εστόλτσ’ ατο
Για να κλέφτω σε.

./.

Ασ’ σον Πόντον είμαι εγώ
Χορεύω και τραγωδώ
Την καρδία μ’ επορώ
Να χαρίζω σε.

./.
Ασ’ σον Πόντον είμαι εγώ
Πάντα εγώ ‘κι θα πονώ
Εσέναν αγαπώ
Θα κερδίζω σε.

./.
Γιαβριμ’ πολλά θέλω σε
Θα έρχουμαι θα πέρω σε
Αν κι δεισ’ η μάνας
νύχτα κλέφτω σε.

./.
Γιαβριμ’ πολλά θέλω σε
Θα έρχουμαι θα πέρω σε
Αν κι δεισ’ η μάνας
νύχτα κλέφτω σε.

./.


Νεκουτζή μελαχροινή

Νεκουτζή μελαχροινή

μόναξόν με έναν βραδύν

τ’ οσπιτόπο μ’ τόσο είναι

η ψη μ’ όλον τ’ έσον εν

./.

Νεκουτζή μελαχροινή

μόναξόν με έναν βραδύν

βζύσον το λαμπόπο σ’ βζύσον

κι’ εμέν σο κρεβάτι σ’ κρύψον

./.

Νεκουτζή μελαχροινή

μόναξόν με έναν βραδύν

άψον τ’ άψιμος άψον

τα ξύλα σ’ ούλα κάψον

./.

οθεν κες πάει τσαίζ’

απ’ όπις πάει το τσαπίζ

μανίτσα μ’ αράεψον

σε μέναν κυράν κορίτς

./.

απουρά τα νασσαρά

τρες ολίγον νέροπον

επαρ’μέ κορ επαρ’μέ

είμαι καλό πάιδοπον

./.

Παρχάρ’

Χάιτε ας πάμε σο παρχάρ’
με τ’ εμέν το παλληκάρ’
τ’ αλογόπο μ’ γολγονίζ’
η κεμεντζέ μ’ κωδωνίζ’.


Εγώ είμαι λυριτζής
ποδεδίζω την κουτσή σ’
έλα δώσ’ ατεν εμέν θεία μ’
λελεύω την ψ’η σ’.

./.
Εγώ είμαι σεβνταλής
κουίζω σε και ‘κι λαλείς
εντώκα απάν σ’ ωμί σ’
ωράσον πας εγκαλείς.

./.
Βέχω, βέχω, ξεροβέχω
σην σεβντάν απ’ οπίσ’ τρέχω
η αρρώστεια σ’ θα τρώει με
εγώ θαρρώ τιδέν ‘κι έχω.

./.
Έλα ποδεδίζω σε,πουλί μ’,
τρώω το Θεό σ’
έλα τηδέν κι επέμνεν
την εγάπη σ’ γιαβρί μ’ δος.

./.