Ο Πόντος κατά τους Αρχαίους Ποιητές-Ιστορικούς

Ο Όμηρος ονομάζει τον πόντο την αναπεπταμένη θάλασσα, το πέλαγος. Ο αρχαίος επικός ποιητής καταθέτει και επίθετα του πόντου: απείριτος, απέιρων, ευρύς, μεγακτητής (ως προς την έκταση) και ηεροειδής, ιοειδής, μέλαψ, οίνοψ(ως προς το χρώμα). Επίσης ιχθυόεις, για τα ψάρια του.

Στην Ιλιάδα (Β 145, Ψ230) δίνονται τα επίθετα Ικάριος και Θρηίκιος. Ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας τον ονομάζει Αιγαίο Πόντο (2.97) ενώ αποκαλεί Πόντο και ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα. (4.8, 99, 177).

Το επίθετο αλμυρός αναφέρεται από τον Ησίοδο (θεογονία 107), καθώς και το ατρύγετος (στιχ. 131, 132) επειδή γεννήθηκε από τη γή, άτερ φιλότητος εφιμέρου(χωρίς ερωτική επαφή).

Οι αρχαίοι ποιητές αποκαλούν πόντο τη μεγάλη και ανοικτή θάλασσα, ενώ, αργότερα, γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ. διαφάινεται και η έννοια του Εύξεινου Πόντου: Αισχύλου Πέρσες(878), Θουκιδίδης (βιβλίο Π96,97), Ευριπίδη Τρωάδες(226), Ιππόλυτος (1200), Αριστοφάνη Σφήκες(700), Αριστοτέλη Μετεωρολογικά(2, 1, 11).  Ο κάτοικος των παραθαλάσσιων περιοχών του Εύξεινου Πόντου και αργότερα ολόκληρου του Πόντου ονομαζόταν Ποντιακός (Ηρακλείδης ο Ποντιακός κ.α.).

Τη θαλάσσια περιοχή διέσχιζαν, κατά τον Όμηρο νήες γλαφυραί, μέλαιναι, εύσσελμοι, μιλτοπάρηοι, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τις τρικυμίες, την πυκνή ομίχλη και τους θυελλώδης ανέμους που παραμόνευαν σε όλη τη διαδρομή τους.

Το θαλάσσιο στοιχείο όμως, ήταν και εκείνο που προσέφερε χαρά και ανακούφιση στους Μύριους του Ξενοφώντα (Κύρου Αναβασις), όταν από το βουνό Θήχης της Ποντιακής Ματσούκας αντίκρισαν τον Εύξεινο Πόντο και αναφώνησαν:Θάλαττα, Θάλαττα.