Καλόν Κορίτσ’

Καλόν κορίτσ’

Καλόν κορίτσ’, Καλόν κορίτσ’, καλόν και ευλοημένον

ση χώρα φαίνετ’ άσκεμον, λελέβ’ ατο σε μεν εν φωταγμένον

./.

καλόν κορίτς για χόρεψον, εσέν λεγώ τριγώνα

σα τσιτσεκλία κόρφεα σου, λελέβω σε ευτάγω τσαλουμόπα

./.

Καλόν κορίτς καλόν κορίτς, με τ’ έμεν έλα έλα

σα μέσας να τυλίγουμε, λελέβω σε εσύ τέρ’ μεν και γέλα

./.