Τιβ, τιβ, τιβ, τάνα.

Τιβ, τιβ, τιβ, τάνα.
(Στιχος Ρυθμός 9/8)

Ασ’ σον ξενιτέαν στυχαριάτ’κα φέρω,
δώμα το παχτσίσ’-ι-μ’ ν’ αρχινώ και λέω.
./.
Επωδός:
Τιβ,τιβ,τιβ, τάνα, εκυλίεν η χαβάνα,
έφτασεν τ’ Αρμέν’ η μάνα, ωχ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάναν.
Τιβ,τιβ,τιβ, τάνα.
./.
Έν’ καματερέσσα, ποϊλήσα, φωταχτέρα,
θα φωτάζ’ τ’ οσπίτ-ι- σ’, άμον ντο να έν’ ημέρα.
./.
Επωδός: (Επανάληψη)
./.
Αΐκα χαπέρâ, ας δâβαίνω πλάν-ι,
με το χασλουκόπο σ’, έχω εγώ τρανόν χαράν-ι.
./.
Επωδός: (Επανάληψη)
./.