Φόνα

(Στίχος δεκασύλλαβος, ρυθμός 7/8)

Ε, Φόνα*, Φόνα, κόρ’ καρδεφόνα,
´ς σ’ οσπίτ’-ι- σ’ έρθα, παραβραδäστα.
Λαλείς και παίρτς με κι απέσ’ ´κι βάλτς με,
απέσ’ κι αν βάλτς με, κάθκα ´κι λές με.
Κάθκα κι αν λές με, σκαμνίν ´κι δί’ς με,
σκαμνίν κι αν δί’ς με, τραπέζ’ ´κι θέκ’ς με.
Τραπέζ’ κι αν θέκ’ς με, φαείν ´κι δί’ς με,
φαείν κι αν βάλτς με, χουλιάρ’ ´κι φέρτς με.
Χουλιάρ’ κι αν φέρτς με, αρ’, φα ´κι λές με,
αρ’ φα κι αν λές με, μένον ´κι λές με.
Μένον κι αν λές με, κρεβάτ’ ´κι στρώντς με,
κρεβάτ’ κι αν στρώντς με, κοιμού ´κι λές με.
Κοιμού κι αν λές με, μαναχόν θέκ’ς με,
έλα μη αφήντς με ´ς ση μανα≤ίαν.
Φίλεμαν έπαρ’, φίλεμαν δός με (δις).
Ε, Φόνα, Φόνα κόρ’ καρδεφόνα,
’ς σην πόρτα σ’ έρθα, παραβραδäστα.
./.
*Όνομα γυναικείο, πιθανόν χαϊδευτικό του ονόματος Περσεφόνη.