Ζ..

Ζ

ζαγάρι ζαγάρ
ζακέτα, σακάκι τσακέτ
ζαλίζομαι ζαλίγουμαι
ζαλίζονται ζαλίγουνταν
ζαλίστηκα εζαλίγα
ζαλίστηκαν εζαλίγαν
ζάρι ζαρ
ζάρια ζάραι
ζαρκάδι ζαρκάδ
ζαρκάδια ζαρκάδαι
ζεματίζουν χασέβνε
ζεματίζω χασέβω
ζεμπίλι ζεμπίλ
ζεστάθηκα εχουλέθα
ζεστάθηκαν εχουλέθαν
ζεσταίνομαι χουλίουμαι
ζεσταίνονται χουλίουνταν
ζεσταίνουν χουλένε
ζεσταίνω χουλένω
ζέσταμα χούλεμαν
ζέστανα εχουλίανα
ζέσταναν εχουλίαναν
ζέστη ζέστε
ζεστό χουλέν
ζεστούτσικη θερμωτέσσα
ζεστούτσικος θερμωτός
ζημιά ζεμία
ζήσε ζήσον
ζητάνε ψαλαφούν
ζητάω ψαλαφώ
ζητάω ψηλαφώ
ζήτησα εψαλάφεσα
ζήτησαν εψαλάφεσαν
ζήτηση ψηλάφες
ζιζάνι ζιζάν
ζόρι, δυσκολία ζορ
ζόρισα εζόρτσα
ζόρισαν εζόρτσαν
ζουμπούλι ζουμπούλ
ζούσα έζηνα
ζυγαριά γαντάρ
ζυγαριές γαντάραι
ζύγισα εζύαξα
ζύγισαν εζύαξαν
ζυμάρι ζουμάρ
ζυμώνουν ζουμώνε
ζυμώνω ζουμώνω
ζώα ζα
ζώα χαηβάναι
ζώδιο ζυγού ψιλοζύγιανος
ζωνάρι ζωνάρ
ζωνάρια ζωνάραι
ζώνομαι ζώσκουμαι
ζώο χαηβάν
ζώο που σέρνει πουγασάχ