Τα τρία πορτοκάλαι..

— Νέπε, Γιώρικα γιατί έφαες τα τρία πορτοκάλαι, ασά τέσσερα που ερίαξα; Λέατον η γαρήατ.
— Γιατί κ είδα ότι έτον και τέταρτον πορτοκάλ!!