Ο Γιωρίκας εποιάσεν το λεοντάρ..

Έναν λεοντάρ ετσάκωσεν το κλουβίν ασόν ζωολογικόν κεπήν και κλώσκεται απές σον κόσμον και ουλ εσέγκανατο σο τουρούζ, ασόν φόβονατουν. Ο Γιωρίκας που έτον μεθυσμένος επίασεν το λεοντάρ ασό κηφάλ και εσέγκενατο απές σο κλουβίν. Ο δήμαρχον εκάλεσεν τον Γιωρίκαν, ύστερα από δύο ημέρας και είπενατον:
— Άξον Γιωρίκα, δίγωσε αβούτο το παράσημον, γιατί το να πιάντς ασό κηφάλ έναν λεοντάρ, άοπλος εν τρανόν δουλείαν που μέχρι ατώρα κανείς κι επήκεν.
— Παναήαμ, ετσάηξεν ο Γιωρίκας, έτον αληθινόν λεοντάρ;
Και ελιποθύμεσεν!…