Ρ…

Ρ
ράφι θεμελίον
ράφι ψωμιών ψωματαρείος
ράφι ψωμιών ψωμοσάνιδον
ράφι ψωμιών ψωμοτάρεζον
ράφια θεμελία
ράχη ωμοπλάτ
ράχη ράσε
ραχούλα ρασόπον
ρεβύθι νεχούτ
ρεβύθια νεχούται
ρεπάνι τουρπ
ρεπάνια τούρπαι
ρευματισμοί ανεμικά
ρητίνη πεύκου ψελ
ρητινοφόρο ψελάρκον
ρόκα τερσίν
ρόκες τερσία
ρούχα λόματα
ρούχο λόμαν
Ρωμιοσύν Ρωμανία
ρωτήθηκα ερωτέθα
ρωτήθηκα ωρωτέθα
ρωτήθηκαν ερωτέθαν
ρώτησα ερώτεσα
ρώτησαν ερώτεσαν
ρωτούν ερωτούν
ρωτούσα ερώτανα
ρωτούσαν ερώταναν
ρωτώ ερωτώ