Ο υπουργός Πορνείας…

Notifies people of a joke. (SVG version)
Image via Wikipedia

Ο σχορεμένον ο Γιάννες τη Τσεμπερλή ας σο Σαραντάρ, έτον’ς σο Τασκέντ φουρουντζής. Γραμματόπα πολλά κι έξαιρεν, άμαν για τα σχολεία πολλά επάσκιζεν.

Εγάπανεν και τα μεγαλεία. Εθέλνεν πάντα να εβγάλν’ ατόν’ς σο συμβούλιον τη κοινότητας. Και το σωστόν, πάνα πα έβγαινε. Και πάντα πα ζεμίαν είχεν και κέρδος κι είχεν…. Εκές ημεραργίας και οδοιπορικά κι έταν. Ας’σην τζόπα’ς θα εξωδεύες.

Έναν ημέραν η Κοινότητα είχεν εκλογάς και ο Γιάννες έρθεν επιλαχών. Τιδέν κι είπεν. Ενέμνεν κι ασ’ σο ετελείωσεν η συνεδρίαση εσούμωσεν τον γραμματέαν και ερώτεσεν ατόν γάλια-γάλια, γιαμ κάποιος ακούει ατόν: «Νέπε για πε με, εγώ οσήμερον ντο εξέβα; Υπολοχαγός;»

Έναν άλλο ημέραν πα είδεν απάν σο τραπέζ τη σχολείονος έναν εφημερίδαν ελλενικόν. Το «Ελεύθερον Βήμα». Εταίρεν εδέβασεν ατό ολίγον κι επεκεί εκλώσετν κι ερώτεσεν τον δάσκαλον: «Μώσε αγούτο πα ντο πράμαν εν; Μέρ’ υπουργός της πορνείας πα εν τρόπος να ίνεται;!» (Η εφημερίδα έγραφε για τον υπουργό της Πρόνοιας).