Εγώ πα να επέθανα….

Laugh
Image via Wikipedia

Μίαν ίνας πεντικός ερούξεν απές σο χαψοζόμ’ και εφουρκίεν. Ίνας πα Σουρμενέτες είδεν ατόν και είπεν:

– Αχ! Αοίκον θάνατον εγώ να επάθανα!