Να έμ’νε μικρόν μελεσσίδ’..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ ☞

Nα έμ’νε μικρόν μελεσσίδ’..

Πουλόπο μ’ όθεν πορπατείς

Τα τσιτσεκόπα ανθίζ’ νε

Τα μελεσσίδä έρχουνταν

Γλυκέα να μυρίζ’ νε

./.

Ελέπ’ ατα κ’εγώ γιοσμάς

το παλικάρ’ ζελεύω

να εμν’ νε μικρό μελεσσίδ’

απάνι σ’ να κονεύω

./.

Σό όραμα μ’ ελέπωσε

Και κλαίγω για τ’εσέν

Νύχταν ημέραν καίγουμε

Μανά ναϊλλοί εμένα

./.

Για τ’εσέν τυραννίγουμε

Πουλί μ’ ατόσα χρόνä

Πέει με το ναι να χάνταν’ νε

Τη κάρδä σ’ ιμ’ τα πόνä

./.