Γουρπάν σο κεμεντζόπο σ’

πατήστε εδώ για να ακούσετε το τραγούδι

Ε! κεμέ..κεμεντζετζή

Το τσαλίμι σ’ πίσον α’

Σα κορτσόπα ανάμεσα

Το τοξάρι σ’ σύρον α’

./.

Ω! γουρπάν σο κεμεντζόπο σ’

ευχαριστάς θεμέλια

οντές περς το τοξάρισ’

και ρουζ  απάν σα τέλια μ’

./.

Ώθεν κελαηδούν πουλία

Νε κεσ’ γύρω κλόσκουμε

Θερία πως παρχαρεύνε

Σ’ άρματα ‘κι ζώσκουμε

./.

Ω! γουρπάν σο κεμεντζόπο σ’

ευχαριστάς θεμέλια

οντές περς το τοξάρισ’

και ρουζ απάν σα τέλια μ’

./.

χαμαιλέτε σά φτεράς

κρύα νερά τσίγουνταν

τ’ έμορφα τα κόρτσοπα

ασ’ σην σεβντά λύγουνταν

./.

Ω! γουρπάν σο κεμεντζόπο σ’

ευχαριστάς θεμέλια

οντές περς το τοξάρισ’

και ρουζ απάν σ’ τέλια μ’

./.