Στο βαπόρι φοιτάς;…

Laugh
Image via Wikipedia

Όταν ο αείμνηστος Φιλ. Χειμωνίδης, καθηγητής των φυσικομαθηματικών είς το Φροντιστήριον Τραπεζούντος εσπούδαζεν εις Πανεπιστήμιον Αθηνών, η σύζυγός του εκ Σάντας, πήγε στην Κων/λιν διά να υποστή εγχείρησιν.

Ο Χειμωνίδης ανεχώρησεν εξ Αθηνών δια Κων/λιν και μετά την αίσιαν έκβασιν, θα επέστρεφεν εις Αθήνας δια την συνεχίσιν των σπουδών του. Πήγε στο αρμόδιο γραφείο δι’ επιθεωρήσι του τούρκικου διαβατηρίου του.

Ο Τούρκος υπάλληλος τον ρώτησε γιατί πηγαίνει στην Αθήνα (Ατηνάτα νε ισσούν βάρ).

– Σπουδάζω, απάντησε.

– Εδώ στην Πόλι δεν έχομε σχολέια; Λέει ο Τούρκος.

– Όχι απαντά.

– Και τι σπουδάζεις;

– Μαθηματικά.

– Τοκτορλούκ ντεμέλ λέγει ο Τούρκος. (Γι’ αυτόν μόνον μία επιστήμη υπήρχε, η ιατρική).

Εξετάζει το διαβατήριο του και λέει:

–                          Πήγες στο Βατούμ, γύρισες στην Τραπεζούντα, ήλθες εδώ, πήγες στας Αθήνας, ξαναέρχεσαι εδώ. Βρε εσύ επάνω στο βαπόρι σπουδάζεις; Τέτοια σπουδή δεν γίνεται, θα πας στην Τραπεζούντα!…

Εδέησε να μεσολαβήση το Πατριαρχείον και η Ελληνική Πρεσβεία δια να επιτραπή η επιστροφή του εις Αθήνας.