Ιμερίτσα..

Advertisements
Image via Wikipedia

Ουντάν έρχουνταν α’ σην Τραπεζούνταν οι πρόσφυγες, το καράβ’ το έφερνεν ατ’ς εσέβεν σα Στενά. Νύχτα έτον και τα φώσα ολόερα εφώταζαν. Ούλ ετλάιζαν:

–        Αχά η Πόλ! Έρθαμε σην Πόλ!

Είνας γραία, τσίτσιρος, Ιμερίτσα πα έσον σο καράβ’. Ούντας εκ’σεν: «Έρθαμε σην Πόλ’!» Γάλια, γάλια εξέβεν κι εκείνε απάν σην κουβέραν τη παπόρικι ετέρεσεν μακρά τσαρτουλίζνε τα φώσα.

–        Αούτο εν η Πόλ; Ερώτεσεν.

–        Ναι, θεία, είπαν ατέν, ατό εν η Πόλ.

Η γραία ελάιξεν το κιφάλ’ν άτς και είπεν:

– Αί! Μαύρον Ιμέρα!

41.16252623.26767