‘Κ ευρέθεν ένας Πόντιος (Διπάτ Καζαντζίδης)

Πατήστε εδώ για να ακούσετε το τραγούδι

‘κ ευρέθεν ένας Πόντιος

Να κυβερνά τον τόπονε

Να ευτάει χρυσάφ’ και μάλαμαν

Τη προσφυγιάς τον πόνον ωι! ωι! αμάν

./.

Αμόν ανθρώπ’ να ζούμε

Απάν σην γήν

Να χτίζωμεν τον κόσμον

Ασ’ σην αρχήν

./.

Μέρ’εν ένας τραντέλλενας

Να κρούει την αδικίανε

Πιο έμορφον κι’ ανθρώπινον

Να ευτάει την κοινωνίαν ει! ει! αμάν

./.

Αμόν ανθρώπ να ζούμε

Απάν σην γήν

Να χτίζωμεν τον κόσμον

Ασ’ σην αρχήν

./.

‘κ ευρέθεν ένας Πόντιος

Να παιρ’ την εξουσίανε

Ασ’ στρών’ η μέραν σην ζωήν

Να ελέπον κ’ εμείς μιαν ωι! ωι! αμάν

./.

Αμόν ανθρώπ να ζούμε

Απάν σην γήν

Να χτίζωμεν τον κόσμον

Ασ’ σην αρχήν

./.