Μερ εν’ μάνναν ο αδερφό μ’ (Τικ Καζαντζίδης)

πατήστε εδώ για να ακούσετε το τραγούδιΜερ’ εν’ μάνναν ο αδερφό μ’

(Τικ Καζαντζίδης)

 Μερ εν μάνναν ο αδερφό μ’

Μερ’ εν μερ κοιμάτε

Γιάμ ’κι ζεί και γιάμ ’κι ελέπ’

Και γιάμ ’κι αφουγκράτε

Μερ εν’ μάννα ο αδερφό μ’

Θ’ αποθάνω ασ’ σον καημό μ’

./.

Αίμα ασ’ σην ανατολήν

Άγγελος αμόν πουλίν

Πως θα φερ’ μαυρό χαμπέρ

Το υστέρ και τ’ απυστέρ

./.

Μερ εν’ μάννα η πατ®ήν

Μερ εν μερ’ επήεν

Η καρδä μ’ ’κι κρατεί

Και η ψή μ’ ελύεν

Μερ εν’ μάννα η πατ®ήν

Άλλο ’κι κρατεί η _ήν

./.

Αίμα ασ’ σην ανατολήν

Άγγελος αμόν πουλίν

Πως θα φερ’ μαυρό χαμπέρ

Το υστέρ και τ’ απυστέρ

./.

Μερ εν’ μάννα οι τ’ εμετέρ’

Μερ’ κες να αρραεύω

Πως να ζω με τον καημό μ’

Πως να ταγιανεύω

Μερ εν’ οι ανθρώπ’ τ’ εμόν

Ντ’ έπαθαμε το κακόν

./.

Αίμα ασ’ σην ανάτολην

Άγγελος αμόν πουλίν

Πως θα φερ μαυρό χαμπέρ

Το υστέρ και τ’ απυστέρ

./.