Χόπσα μ’!….

Laugh
Ανέκδοτα Ποντιακά απο την Pontiakilelapa

Ο γιόν τη Χατζηθεόδωρε α σήν Χόπσαν επήγεν ‘ς σην Πόλ’. Σα πέντε – εξ μήνας απάν’ έγραψεν γράμμαν την μάναα ατ’. Έγραψεν τα τέρτα τα’ και τα βάσανα τ’. «Μάνα, έγραφεν, ‘ς σην Πόλ ούλα ευρίουνταν και μόνον χεσμοτόπα πουθέν ‘κι ελέπς!» Και ‘ς σο τέλος έγραψεν κι’ αγούτα τα τραγωδίας:

Χόπσα μ’ τα κρύα τα νερά σ’

Χόπσα μ’ τα χεσμοτόπα σ’

Επαραερωθύμεσα εσάς και την μαντσίραν

Κ’ α σην μαντσίραν και πολλά

‘ρωθύμεσα την νύφεν!…