Αγαπώ είναν κουτσίν!..

Pontian Lyra (Black Sea Fiddle, Kemenche)
Ποντιακή Λύρα (Κεμεντζές)

Αγαπώ είναν κουτ®ίν..


Αγαπώ είναν κουτ®ίν

Μάννα πα την καλατ®ίν

Ωι! Ωι! Ωι! Ωι!

’κ επορώ να φέρ’ ατεν

’Σ σ’ οσπιτί μ’ ενάν βραδήν

Αχ! Αχ! Αχ! Αχ!

Όντες πας και σον παρχάρ

Στύλον μας είναν χαπäρ’

./.

Έλα πούλι μ’ με τ’ εμέν

Με τ’ εμέν θα ζείς καλά

Ωι! Ωι! Ωι! Ωι!

Έσεν θα τρανήνω ’σεν

Με το μελ και το γαλάν

Αχ! Βαχ! Μάτια μου

Έφαγα τα νιάτα μου

Για τ’ εσέν τσουνάς κουτάβ’

Χάμαι εγώ το παληκάρ’

./.