Ο Πολαέτες!….

Laugh
Ανέκδοτα Ποντιακά απο την Pontiakilelapa

Είνας Πολαέτες εχπάστεν ασ’ σο Κάν’, να πάει ‘ς σο χωρίον ατ’ – τέσσερας ώρας μακρά.

‘Σ ση στράταν εθέλεσεν ν’ αφτ’ έναν τσιγάρον κ’ εξέγκεν την καμινωσίαν ατ’, να καμίνων’.

Ασ’ σο Κάν’ ους τη Παλαΐας τον ανέφορον ετσάευεν το τσαχμαχ’ νατ κι απέσ’ κι επαίρ’ νεν. ‘Σ σον ανέφορον κιάν’ – εσούμωσεν και ‘ς σο χωρίον – το καμετέρ’ επήρεν απέσ’ το μανίν επήρεν άψιμον κι’ έψεν τον τσιγάρον ατ’.

– Χά, ‘ρ’ αέτσ’! είπεν ο Πολαέτες χαρεμένα. Πολλά αφορισμένον τσαχμάχ’ έχω! ‘Σ σο μίαν επήρεν απέσ’!…