Τη ψή σ’-ιμ’ τα παράπονα!…

Pontian Lyra (Black Sea Fiddle, Kemenche)
Τη ψή σ'-ιμ τα παράπονα

Τη ψή σ’-ιμ’ τα παράπονα

Σε κανάν ‘κι θα λέγω

Αι! μανάχος θα νουνίζ’ ατά

Θα κάθομαι και κλαίγω

./.

Νέικον κορίτς εγάπανα

Τι ψή μ’ για τ’ άτε  δι ‘να

Ε! οντές ετόν σε καλιόπον

Τα παλαλάν ντ’ εποίναν

./.

Εδέκεν ατέν η μανά ‘τς

΄ς σον πλούσιον ντ’ εθέλ’ νε

Εχ! και σε φτωχόν το καρδοπόν

το όνειρον επέμ’ νεν

./.