Την πατρίδα’μ έχασα…

Την πατρίδα’μ έχασα..

Την πατρίδα ‘ έχασα

Έκλαψα και πόνεσα

Λύουμαι και αρροθυμώ

Ωι! Ωι! Ωι! Ωι! Ν’ ανασπάλλω ‘κ επορώ

./.

Μίαν κι’ άλλο σην ζωή μ’

Σο πεγάδι μ’ ΄ς σην αυλή μ’

Νερόπον ας έπινα ωι! ωι! ωι! ωι!

Και τ’ ομμάτä μ’ έπλυνα

./.

Εγκλησίας έρημα

Μαναστήρä ακάντηλα

Πόρτας και παράθυρα

Ωι! Ωι!Ωι! Ωι! Επέμναν ακράνοιχτα

./.

Μίαν κι’ άλλο σην ζωή μ’

Σο πεγάδι μ’ ΄ς σην αυλή μ’

Νερόπον ας έπινα ωι! ωι! ωι! ωι!

Και τ’ ομμάτä μ’ έπλυνα

./.

Τα ταφία μ’ έχασα

Ντ’ έθαψα ‘κι ενέσπαλα

Τ’ εμετέρ’τς  αναστορώ

Ωι! Ωι!Ωι! Ωι! Και σο ψιόπο μ’ κουβαλώ

./.

Μίαν κι’ άλλο σην ζωή μ’

Σο πεγάδι μ’ ΄ς σην αυλή μ’

Νερόπον ας έπινα ωι! ωι! ωι! ωι!

Και τ’ ομμάτä μ’ έπλυνα

./.