Αγρέλαφον..

Αγρέλαφον

Αι! ‘Σ σο πέραν, πέραν κάθεται

Αγρέλαφον, αγρέλαφον

‘Σ σο πέραν κατηβαίνει

Αχ! Πείμε για τήν αγρέλαφον

./.

Αχ! Και ντ’ έπαθες, αγρέλαφον

Αγρέλαφον, αγρέλαφον

Και βόσκεσαι λιβάδαι

Ατσάπα  για τήν αγρέλαφον

./.

Αι! Τι πατεράσ-ιμ τ’ αγελάδ

Ας λέγωσε, λελέβωσε

Τι μάνασ-ιμ το χτήμαν

Ατσάπα για την αγρέλαφον

./.

Έρθεν ο λύκος κ’ έφαγεν

Ας λέγωσε, λελέβωσε

Και κλαίει το λιβάδαι

Ατσάπα για τήν αγρέλαφον

./.

Αχ! Η μάνα ‘κι πρέπ να ελέπ

Ναϊλλοί εμέν, λελέβωσε

Το πόνον τοι παιδία’τς

Ωχ! Ναϊλλοί εμέν και βάι εμέν

./.

Αχ! Κι όταν ους να τρανήν’ατον

Λελέβωσε, λελέβωσε

Λύεται η καρδία’τς

Ατσάπα για τήν ναϊλλοί εμέν

./.