Αραπατζής (τικ μονόν) Καλιοντζίδης..

Ω! Αραπατζής με το παιτόν

Αχ! Κόσμε ασάν εμέν

Αχ! Τρώγω πίνω και λάσκουμε

Και κοίμε με τατέν

./.

Ω! Αραπατζής από μικρόν

Ελάσκεζα τα κορτσόπα

Εβάλατα σο γιάννι’μ

Αχ! Κ’ελύνα σπαρέλοπα

./.

Ω! Αραπατζής ετράνηνα

Ελάσκουμε τα χωρία

Αχ!Το ντουσεκόπο’μ έτονε

Πουλί’μ τεσά τα ψύα

./.