Να έμ’ν ενά πετούμενο…Τικ

για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Να έμ’ν έναν πετούμενον
‘ς σ’ ορμάν απές πουλόπο μ’
Κλαδίν-κλαδίν επέτανα
κ’ εράευα τ’ αρνόπο μ’
./.
Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
Λάσκεσαι σα ρασία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
Αΐκα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
./.
Να έμ’ν έναν πετούμενον
‘ς σ’ορμάν απές πουλόπο μ’
Μοιρολογούνε τα ρασιά
και χαίρεται το ψιόπο μ’
./.

Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
Λάσκεσαι σα ρασία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
Αΐκα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
./.
Μοιρολογούνε τα ρασä
κλαίγνε τα ποταμάκρä
Ακούγω πως μοιρολογούν
τρέχνε τ’εμά τα δάκρä
./.

Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
Λάσκεσαι σα ρασία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
Αΐκα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
./.
Μοιρολογούνε τα ρασιά
κλαίγνε πουλί μ’ τ’ορμία
Ο κόσμον όλον έφυεν
εγέντον ερημία

./.

Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
Λάσκεσαι σα ρασία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
Αΐκα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’ ζωγραφία
./.