Η Αγία Ελένη της Σινώπης..

Η Αγία Ελένη της Σινώπης μαρτύρησε τον 18ο αιώνα. Καταγόταν από την ωραία πόλη του Πόντου Σινώπη και ήταν κόρη της ευσεβούς οικογενείας Μπεκιάρη. Ήταν 15 ετών ωραιότατη στο σώμα, ή δε αγνότητα της έδινε ιδιαίτερη χάρη στο πρόσωπο της. Διακρινόταν για την υπακοή στους γονείς της και τη πίστη της στο Χριστό. Μια μέρα λοιπόν, ή μητέρα της την έστειλε ν’ αγοράσει νήματα για το κέντημα από το κατάστημα του Κρύωνα. Στο δρόμο υπήρχε το σπίτι του Ούκούζογλου πασά, διοικητού της Σινώπης. Την ώρα πού περνούσε ή Ελένη ό πασάς την είδε απ’ το παράθυρο. Ή ωραιότητα της τράβηξε τη προσοχή του και σκέφθηκε να πάρει τη παρθενία της. Διέταξε τότε και την έφεραν μπροστά του. Αφού έμαθε ποια ήταν, προσπάθησε πολλές φορές να τη βιάσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Διότι ένα αόρατο τείχος προστάτευε την Ελένη, πού συνεχώς προσευχόταν. Ό πασάς αντί να δεί το θαύμα, σκλήρυνε περισσότερο ή ψυχή του και επειδή δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τον σκοπό του, τη βασάνισε σκληρά και τελικά την αποκεφάλισε. Το Ιερό της λείψανο το έριξαν στη θάλασσα, αλλά με θαυματουργικό τρόπο βρέθηκε από Έλληνες ναυτικούς, πού το μετέφεραν στη Σινώπη. Ο Πρόεδρος της πόλης της Σινώπης Χρήστος Καρφόπουλος, κατά τη διάρκεια της περιόδου της εθνικής κάθαρσης που πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1920, πριν από το 1924, έφερε τη πολύτιμη κάρα της Αγίας Ελήνης στην Ελλάδα και την τοποθέτησε στο Ναό της Αγίας Μαρίνας στην ‘Ανω Τούμπα Θεσσαλονίκης όπου βρήσκεται εκεί μέχρι σήμερα.Η μνήμη της γιορτάζεται τη 1 Νοεμβρίου.

πηγή pontosworld.com