Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης…

Γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου το 332 και ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Παίρνει την ίδια μόρφωση με τον μεγάλο του αδελφό, ξεχωρίζει δε κι αυτός για την ευφυΐα του, την επιμέλεια του και την φιλοσοφικότατη ιδιοφυΐα του.Ό Γρηγόριος νυμφεύεται τη Θεοσέβεια, (πραγματικά αγία γυναίκα), πού γρήγορα την αρπάζει ό θάνατος. Ισχυρός χαρακτήρας καθώς ήταν, δεν απελπίζεται, και στα σαράντα του χρόνια γίνεται επίσκοπος Νύσσης, μιας κωμοπόλεως της Καπαδοκίας. Ό Θεός τον αξιώνει να γίνει το κυριότερο όργανο Του στη Β’ Οικουμενική σύνοδο, το 381 στην Κων/πολη, και κατατροπώνει στην κυριολεξία τους πνευματομάχους του Μακεδονίου, με “… τη μάχαιρα πού δίνει το Πνεύμα και ή οποία είναι ό λόγος του Θεού”. Στίς συζητήσεις εκείνες, ό Γρηγόριος ό Νύσσης τόσο πολύ είχε διακριθεί, ώστε ονομάστηκε “Πατήρ Πατέρων και Νυσσαέων Φωστήρ”. Ό δε Μέγας Θεοδόσιος τον ονόμασε στύλο της Όρθοδοξίας.Πέθανε ειρηνικά, αφού άφησε πολύ αξιόλογα έργα: ερμηνευτικά, δογματικά, κατηχητικά, λόγους ηθικούς, εορταστικούς, εγκωμιαστικούς, επιταφίους και έναν επιμνημόσυνο στον αδελφό του Μ. Βασίλειο.   1. Προς Έφεσίους στ’ 17

πηγή pontosworld.com