Τσ’ εγάπς το μυστικόν..Θεοδωριδης Π.

Ποίον τσ’ εγάπς το μυστικόν

Ας λέγωσας παιδία

Φιλίς φιλίς κι από θεούν

Έρτεν αχορτασία

./.
λέν η εγάπ ομμάταια κι ες

Κε κι χωρίζ κανένα

Εμπαίν απές σα κάρδοπα

Και καίει απ’ έναν έναν
./.
Ποίον τσ’ εγάπς το μυστικόν

Παλάλωσε και χάσαι

Τι μυρωδίατσ’ σο ρωθών

Κρούισε κε κι κοιμάσαι

./.

λέν η εγάπ ομμάταια κι ες

Κε κι χωρίζ κανένα

Εμπαίν απές σα κάρδοπα

Και καίει απ’ έναν έναν

./.
Άλλο τρανόν εν η εγάπ

Ας σ’όλια τα μπελιάδες

Κρύβων σην κάρδεατσ’ και ανοίγ

Πολλών λογιών γεράδες
./.

λέν η εγάπ ομμάταια κι ες

Κε κι χωρίζ κανένα

Εμπαίν απές σα κάρδοπα

Και καίει απ’ έναν έναν

./.