18/12 Όσιος Φλώρος επίσκοπος Αμισού..

Υπήρξε στα χρόνια των βασιλέων Ίουστίνου Β’ (565-578), Τιβερίου (578-582) και Μαυρικίου (582-602) στην Κωνσταντινούπολη. Ό πατέρας του ονομαζόταν και αυτός Φλώρος, ή δε μητέρα του Ευφημία. Ό όσιος Φλώρος, σπούδασε πολύ καλά τη σοφία των Ελλήνων, αλλά εξ ίσου καλά και τις θείες Γραφές. Στην αρχή διορίζεται βασιλικός γραμματέας και στη συνέχεια προάγεται στο αξίωμα του πατρικίου, αφού παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά. Επειδή δε τα παιδιά και ή γυναίκα του πέθαναν από μια λοιμική ασθένεια, αυτός έγινε μοναχός και ησύχαζε σ’ ένα κτήμα του στην τοποθεσία Ανάπλουν. Έπειτα για την αρετή του χειροτονήθηκε επίσκοπος Αμινσού ή Αμισού, πού είναι πόλη της Καππαδοκίας. Εκεί, αφού οσιακά ποίμανε το ποίμνιο του Χριστού και πολλές θαυματουργίες έκανε, απεβίωσε ειρηνικά. η Αμνισός ή Αμισός που αναφέρεται παραπάνω ως πόλη της Καππαδοκίας είναι η Αμισός του Πόντου η οποία υπήρξε πρωτεύουσα του καππαδοκικού Πόντου.