26/8:Ανδριανός και Ναταλία δια ξίφους τελειωθέντες εν Νικομηδεία

Αι οδοί των δικαίων ομοίως φωτί λάμπουσι. προπορεύονται και φωτίζουσιν”1. Ή ζωή και ή συμπεριφορά των δικαίων και ενάρετων ανθρώπων είναι ολόλαμπρη σαν το φως. Βαδίζουν μπροστά και φωτίζουν πάντοτε ‘ με το παράδειγμα τους και με τα λόγια τους. Πράγματι, όταν επί Διοκλητιανοϋ συνελήφθησαν 23 χριστιανοί και ήταν έτοιμοι να μαρτυρήσουν, εκεί κοντά ήταν και ένας 28χρονος νέος, ό Ανδριανός (από τη Νικομήδεια), πού τους ρώτησε αν αξίζει να υπομένουν όλα αυτά τα μαρτύρια. Τότε οι Άγιοι του απάντησαν: “Εμείς υπομένουμε αυτά, για να κερδίσουμε τα αγαθά πού είναι ετοιμασμένα από το Θεό γι’ αυτούς πού πάσχουν για την αγάπη Του, και τα αγαθά αυτά ούτε ακοή μπορεί να ακούσει, ούτε λόγος να περιγράψει”. Ηλεκτρισμένος από το θάρρος τους και συνεπαρμένος από τα λόγια τους ό Αδριανός, άστραψε το πρόσωπο του από τη θεία χάρη και δήλωσε στους ειδωλολάτρες χριστιανός. Αυτοί αμέσως τον φυλάκισαν μαζί με τους υπόλοιπους. Όταν το έμαθε αυτό ή γυναίκα του Ναταλία, χάρηκε πολύ και έτρεξε στη φυλακή να ενθαρρύνει τον αγαπημένο της σύζυγο. Έπειτα, αφού τον έβγαλαν από τη φυλακή, του έκοψαν τα πόδια και τα χέρια, και μετά τον έριξαν στη φωτιά. Άλλα ή φωτιά μετά από δυνατή βροχή έσβησε. Ή Ναταλία μαζί με ένα ευσεβή χριστιανό, τον Ευσέβειο, παρέλαβαν το λείψανο του Αδριανού και το έθαψαν με ευλάβεια. Αργότερα, μετακόμισε τα οστά του στην Κωνσταντινούπολη και τα κατέθεσε στην Άργυρόπολη. Έπειτα δίπλα του έθαψαν και την ευσεβή σύζυγο του Ναταλία.
πηγή: Pontosworld.com