Ατός αν θελ’ να πάει δουλεύ ας πάει δουλεύ εγώ κ’ επορώ…

O Γιωρίκας άλλο κι θελ’ να δουλεύ ,αέτς πα λέν’ ν ατόν νέπε Γιωρίκα ντ’ έπαθες ‘κ ελέπω είπεν, ατότες α περάν ‘τς από επιτροπήν είπαν ατόν. Εσκώθεν επήεν  ‘ς σον ιατρών , λέει ατόν ο Ιατρόν “νέπε Γιωρίκα ντο έλεπ’ς”; Λέει ο Γιωρίκας, “δεν πα”, έξεν ο ιατρών λέει ατόν “Γιωρίκα ατώρα ντο έλεπ’ς  “τιδέν ‘κ έλεπω. Ο ιατρόν εφτάει νόημα τι βοηθό ‘νατ , εκείναι τσατσαλούτε, λέει ο ιατρόν τον Γιωρίκα, “ατώρα ελέπ’ς  και ντο ελέπ’ς ; δεν πα, νέπε Γιωρίκα ψέματα λες , ο Γιωρίκας ντο ψέματα ασλίν εν ντο  λέγωσε, Γιωρίκα “η ψωλίς  εσκώθεν, “άκ’ σον “λέει ο Γιωρίκας τον ιατρόν ατός αν θέλ’ να πάει δουλεύ ας πάει δουλεύ εγώ κ’ επορώ.