Ακ’ σον υέ μ’ ντο λέ(γ)ω σεν, Στέλιος Καζαντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης.

Ακ’ σον  υέ μ’ ντο λέ(γ)ω σεν
Τραγούδι Στέλιος Καζαντζίδης
Λύρα  Στάθης Νικολαΐδης
Κι’ εν’ άκ’σον υέ μ’ ντο λέ(γ)ω σεν,
Τρανήν’ς  αμάν αμάν-ι,
Εντάμαν ζουν οι άνθρωποι,
Αμόν δέντρα σ’ορμάν-ι,
./.
Τα φυτανόπα τα μικρά,
Τρανήν’νε ´ς σην εβόραν,
Πα≤ήν κλαδίν σκεπάζ’ âτα,
´κι φόβουνταν εμπόραν,
./.
Κορφήν το δέντρον π’ έβγαλεν
Και τον ήλôν ελέπει
Τα φύλλατ’ θε γεραλαεύ’
χαλά« κι’ αστροπελέκι
./.
Κ’ εν οντές τρανήν’ς κι’ ευρίεσαι,
´ς σ’ ορμάν τη κοινωνίας,
Μάθα και μ’ αχπαράεσε,
Με τη ζωή ζεμίας,
./.