Ποίστε ‘μεν ένα ψηλοπούλ..Τικ..Στάθης Νικολαίδης

Ορμάνα μ’ βραχοκέφαλα

Και σεις πεγαδομάτα μ’

Την ψη μ’ τάμαν εποίκα σας

Και την καρδεά μ’ κομμάτα

./.

Ποίστε ‘μεν ένα ψηλοπούλ’

Έναν μικρόν πουλόπον

Να ζω με τη ζωήν εσούν

Και χαίρεται το ψόπο μ’

./.

Να ζω με τ’άγρα τα βουνά

Με τ’ αηδονί λαλίαν

Κι ας είμαι ψηλοπούλ’ ξερόν

Σ’ ορμάνι τα κλαδία

./.

Ποίστε ‘μεν ένα ψηλοπούλ’

Έναν μικρόν πουλόπον

Να ζω με τη ζωήν εσούν

Και χαίρεται το ψόπο μ’

./.

Ρασόπα τα τερτόπα ‘μουν

Αφήνω ‘σα κ’εποίας’

Και με τη ψής ‘ιμ το τερμάν

Περάσ’ η μυρωδίας

./.

Ποίστε ‘μεν ένα ψηλοπούλ’

Έναν μικρόν πουλόπον

Να ζω με τη ζωήν εσούν

Και χαίρεται το ψόπο μ’

./.

Και σα στερνά τα ώρας ‘ιμ

Βάλτε με σην εβόραν

Δέκσ’ τεν τα πικρασέας ‘ιμ

Γλυκίν την στέρν την ώραν

./.

Από το CD “Κιβωτός”

Δεν υπάρχει διαθέσιμο κλιπ..