Κι’ εν’ ναϊλλοί εκείνεν την μάναν

Advertisements

Κι’ εν’ ναϊλλοί εκείνεν την μάναν,
και π’ εί≤εν δύο παιδία, ντο ναϊλλοί εμέν,
τ’έναν επέρεν ο Χάρον, και τ’ άλλον η ξενιτείαν,
./.
Και γιάτι Χάρε αληγορείς
και θελτ’ς να παίρτ’ς το _όπο μ’, βάϊ ναϊλλοί εμέν
σ’ αβούτον κόσμον που ολ’ ζουν, γιαμ œ έχω κι’ ογώ τόπον,
./.
Και ο χάρον έρθεν εμπροστά μ’,
λέει με α παίρω την _ησ’, ντο ναϊλλοί εμέν
έχω μουράτâ απλέρωτα, Χάρε μ’ αληγορείς-ι.


41.16252623.26767