Σαρίκουζ..

Χρύσανθος Θεοδωρίδης

για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ακεί πέραν ‘ς σ’ ορμανόπον

Θα χτίζω το καλυβόπο μ’

Θα σκεπάζ’α τη τσιμπλίαν

Ξεροχόρταρα κλαδίαν

./.

‘Σ σο μικρόν το καλυβόπο μ’

Θ’ αφήνω παραθυρόπον

Σεν ελέπω και τ’ αρνόπα σ’

Και πως σερεύς τα τσατσόπας

./.

Για τ’ εμάς τοι δύς θα χτίζ’ α

Εμπρ’ παχτσέδ̤α να ποτίζ’ α

Αν θέλ’τς με κ’ εσύ πουλόπο μ’

Έλα ίλαμ με τεστόπον

./.
θα σερεύς κι’ εσύ τσατσία

Θα αφ’ς κι’ οτσάχ’ ν’ ευτάς φαΐα

Χαβίτς σύρον σκορδομένον

Και τη σουρβάν τανομένον

./.