Τη στράτα σ’ οράζ’ ατό ..

Χρύσανθος Θεοδωρίδης..τικ μονό

Τη στράτα σ’ οράζ’ äτό

Πουλόπο μ’ όπου κι αν πας

Παλαλούμε για τ’ εσέν

Κ’ εσύ ευτάς πως ‘κ εγροικάς

./.

Τ’ ομμάτι σ’ το τέρεμαν

Εμενά θα παλαλών

Τη χειλί σ’ το φίλεμαν

Το στόμαν σε ‘κι γομών

./.

Τόπο σ’ παρχαρίν νερόν

Αγιασμένον εν η ψή σ’

Μέρμηγκο αρνίν μικρόν

Εμένα οντές φιλίς

./.

Αν κι γίνουμε ζευγάρ’

Φόβουμαι θα εβγαίν’ η ψή μ’

Πριν καλά να χαίρουμε

Θα χάμαι ασ’ σην ζωήν

./.