Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Νέων Κριμαίας..

On March, 25th in Crimea the union of the Greek youth together with Federation of Greeks of Crimea will celebrate Independence Day of Greece!!!!!! Celebratory action will take place in Simferopol at restaurant the Acropolis at 18.00 all questions on holiday carrying out by phone 095-04-54-112

Στις 25 Μαρτίου, στην Κριμαία η Ελληνική Ένωση  νεολαίας μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία της Κριμαίας θα γιορτάσουν την ημέρα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας!!!!!! Η εκδήώση θα λάβει χώρα στη Συμφερόπολη, στο εστιατόριο η Ακρόπολις στη 18.00 όλες οι ερωτήσεις για την εκδήλωση μέσω τηλεφώνου 095-04-54-112.