Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Αείμνηστος Γιώργος Νικολαίδης

Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Τον πόνο μ’ να γροικούν’νε

Όχι να λένε σα κρυφά

Και να κατηγορούν’νε

./.
παρηγορία θέλω εγώ

Κάποτε να λαρούμαι

Τρανόν αρρώστιαν η σεβντά

Ασ’ σο κρεβάτ’ να σκούμαι

./.
Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Τον πόνο μ’ να γροικούν’νε

Όχι να λένε σα κρυφά

Και να κατηγορούν’νε

./.

Μανίτσαν ‘κι έχω ‘ς σην ζωήν

Να δύει παρηγορίαν

Τον κύρη μ’ πως θα λέγ’ ατόν

Ατός πα έχ’ καρδίαν

./.
Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Τον πόνο μ’ να γροικούν’νε

Όχι να λένε σα κρυφά

Και να κατηγορούν’νε

./.

Τον πόνον τη καρδίασ-ιμ’

Τερείτε αμόν ξένον

Αν αποθάνω μη με κλαίτ’

Έφυεν ο καημένον

./.

Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Τον πόνο μ’ να γροικούν’νε

Όχι να λένε σα κρυφά

Και να κατηγορούν’νε
./.