Εσύ τ’ εμόν το Aκριβόν…Παρχαρίδης Αλέξης

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Εσύ τ’ εμόν το ακριβόν,
εσύ τ’ εμόν το έναν,
όντες νοΐζω έρχεσαι
έρται παγών’ το αίμα μ’

./.

Άνοιξη μ’ και τσιτσάκι μ’
παρχαρί μανουσάκι μ’
μάλαμα μ’ και χρυσόν-ι
έναν και μαναχόν-ι

./.

Εσύ τ’ εμόν η θάλασσα
ντο πάν’ κι έρχουν παπόρä
αν θέλτς φέρνε με την χαράν
αν θέλτς φέρνε με ζόρä

./.

Άνοιξη μ’ και τσιτσάκι μ’
παρχαρί μανουσάκι μ’
μάλαμα μ’ και χρυσόν-ι
έναν και μαναχόν-ι

./.

Εσύ αμάραντον τσιτσάκ’
‘κι χάται η εμορφία σ’
φοβούμαι θα ομματιάζ’ νε σε
τσι χώρας τα κουρφίας

./.

Άνοιξη μ’ και τσιτσάκι μ’
παρχαρί μανουσάκι μ’
μάλαμα μ’ και χρυσόν-ι
έναν και μαναχόν-ι

./.