Κεμεντζέ Τσαλλά τσαλλά

Αγαπάς τη κεμεντζές

Το τοξάρι σ’ τη γαιτέ σ’

Όπως αγαπάς το ταίρι σ’

Και να μη τρομάζ’ το χέρι σ’

./.

Κεμεντζέ τσαλλά τσαλλά
κι αν κι πέϊζ καλά καλά
κρούω και τσακώνω ‘σε
κάθομαι και κλαίω’σε

./.

Το παράπονο σ’ ‘κι λές

Μόνο κάθεσαι και κλαίς

Σέβνταλη κεμεντζετζή

Εφαέν’ σε η κουτσή

./.

Κεμεντζέ τσαλλά τσαλλά
κι αν κι πέϊζ καλά καλά
κρούω και τσακώνω ‘σε
κάθομαι και κλαίω’σε

./.