Ασ’ σο πρόσωπό μ’ εχάθεν…

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Παυλίδης Θεόδωρος

Ασ’ σο πρόσωπο μ’ εχάθεν

Όλεν το χαμόγελον

Άψιμον ντο καίει το ψöπο μ’

‘Κι σβήν’ ατό ούτε νερόν

./.

Ερώστεσεν η καρδία μ’

Και η ψή μ’ εντόν γεράν

Αρ’ ελά έπαρ’ το ψόπο μ’

Ντο ζω σ’εμέν νια φιλιάν

./.

Θε μ’ για άλλαξον την τύχη μ’

Για πάρ’ μεν ας γλυτώνω

Χρόνä εγώ την ψή μ’ κλαινίζω

Και με τ’ άτον πόλεμον

./.

Χάρε οντές θα πέρ’τς το ψöπο μ’

Ζεί ασ’ σον α ίσα ίσα

Ντερτλίν και πονεμένον εν

Τερ’ και μη βασάνισα

./.