Εχάθεν το φιλότιμον..Στάυρος Σαββίδης..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Εχάθεν το Φιλότιμο,

Στάυρος Σαββίδης.

Εχάθεν το φιλότιμον

Σα χρόνä ατά ντο ζούμε

Σα πλούτä όλ ερούξανε

‘δεν άλλο ‘κι τερούνε

./.

Εχάθεν το φιλότιμον

Ασ σα χείλä μ’ το γέλος

Η κάρδια ‘μουν ομοιάζ’

Αμόν ησούσκον μέρος

./.

Όταν η τσιόπäς εν βαθύν

Γομάτον με παράδες

Έρχουνταν και λαρούντανε

Αγιάτρευτα γεράδες

./.

Εχάθεν το φιλότιμον

Ασ σα χείλä μ’ το γέλος

Η κάρδια ‘μουν ομοιάζ’

Αμόν ησούσκον μέρος

./.

Απ’ εμπροστά κουρφίζ’ ν’ εσέν

Εσέν Θεόν ευτάνε

Και απ’ οπίσ’-ις πολεμούν

Τ’ ομμάτä σ’ να εβγάλ’ νε

./.

Εχάθεν το φιλότιμον

Ασ σα χείλä μ’ το γέλος

Η κάρδια ‘μουν ομοιάζ’

Αμόν ησούσκον μέρος

./.