Ο προσώπο σ’ μανουσάκ’…

Ο προσώπο σ’ μανουσάκ’…

Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Ο προσώπο σ’ μανουσäκ

Και η μύρα σκουντουλίζ’

Η εγγάλä μ’ εν τ’ εσάκ’

Ζεστόν εσέν να κοιμοίζ’

./.

Σην εγγάλä μ’ πέρω σε

Κι’ αρχινώ και μερμηκώ

Παλαλούμε θέλω σε

Γιαν γιαν ύπνον εγροικώ

./.

Το πρωί ουντές μερών

Έρτεν η νυχτάν μικρόν

Ο ηλόν γι’ ατήν εβγαίν’

Και φεύ σουμά απ’ εμέν

./.