Αμάν Αμάν κόρ’..

Αμάν Αμάν κόρ’..

Παυλίδης Θεόδωρος & Ασλανίδης Παναγιώτης

Η μάνα σ’ εν ο κύρη σ’,γιαρ γιαρ γιαρ

Αν ‘κι φαίνεσαι,

κρύβων κι’ έλα με τ’ εμένα, εγώ κρύφτω σε

κρύβων κι’ έλα με τ’ εμένα, γαντουρέυω σε

./.

Αμάν αμάν κόρ’, απάν είσαι κόρ’

‘Σ σ’ οσπιτόπο σ’ άμε κι’ έλα νυφικό ξαν φορ’

‘Σ σ’ οσπιτόπο σ’ έλα κι’ έλα νυφικό ξαν φορ’

./.

Κατ’ θα λέγω σε κορτσόπο μ’(γιαβρόπο μ’),

γιαρ γιαρ γιαρ

Αρ’ σ’ οπίσ’ κεκά,

Και η μάνα σ’ φιλ’μεν έσα είναι μυστικά

./.

Αμάν αμάν κόρ’, απάν είσαι κόρ’

‘Σ σ’ οσπιτόπο σ’ άμε κι’ έλα νυφικό ξαν φορ’

‘Σ σ’ οσπιτόπο σ’ έλα κι’ έλα νυφικό ξαν φορ’

./.

Κ’ εν εσέν εγώ θα πέρω, πουλί μ’ λέγω σεν

Και νυφόπον για σο γιάνι μ’, ρίζαν φτάγω σεν

./.

Αμάν αμάν κόρ’, απάν είσαι κόρ’

‘Σ σ’ οσπιτόπο σ’ άμε κι’ έλα νυφικό ξαν φορ’

‘Σ σ’ οσπιτόπο σ’ έλα κι’ έλα νυφικό ξαν φορ’

./.