Εσιονίγα..Εσιονίγα!!

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Εσιονίγα..Εσιονίγα!!,

Έναν βούρα τσάντσοπα

Λέφτοκάρä κάντζοπα

Βάλ’ ατά σην τσöπä μου

Καντουρεύω κόρτσοπα

./.
Εσιονίγα εσιονίγα

Κ’ αρ’ εγώ ν’(μανίτσα μ’) επατουλίγα

‘Σ σην Σουναλού (Σουμελά) την Παναϊάν

Τ’ αρνοπό μ’ ετυλίγα

./.
Έλα να μονάζω σε

Κάντζια θα φάζω σε

Ση καπνού το τσάκομαν

Εγώ θ’ απονεγκάζω σε

./.

Εσιονίγα εσιονίγα

Κ’ αρ’ εγώ ν’(μανίτσα μ’) επατουλίγα

‘Σ σην Σουναλού (Σουμελά) την Παναϊάν

Τ’ αρνοπό μ’ ετυλίγα

./.
Τα φιλέματά σ’ σεκέρ’

Η καλατσή σ΄αμόν μέλ’

Ας χαιρούμε σην ζωήν

Πόσον θα ζούμ’ τσι εξέρ’

./.

Εσιονίγα εσιονίγα

Κ’ αρ’ εγώ ν’(μανίτσα μ’) επατουλίγα

‘Σ σην Σουναλού (Σουμελά) την Παναϊάν

Τ’ αρνοπό μ’ ετυλίγα

./.