Μανίτσα μ’ Εχπαράγα!

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Μανίτσα μ’ Εχπαράγα!

Μανίτσα μ’ έχπαράγα
άψιμον εν κ’ εκάγα
τ’ ατίνες η εγάπη
πολλά τρανόν

./.
‘κι επορώ να κοιμούμαι
ατέν πάντα θυμούμαι
σ’ οματόπα μ’ τα δακρä
πάντα γομών

./.
οθέν πάω και στέκω
έμπρä μ’ εθαρρώ ελέπω
τ’ ατίνες την θωρέα
‘κι ανασπάλλω.
./.
‘ς σο νου μ’ και ‘ς σην καρδία μ’
‘κι θα βγάλω καμίαν
με τ’ατό την εγάπην
πάντα θα ζω

./.

Η κάρδä μ’ ματωμένον

Ασ’ σην σεβντάν καμένον

Ατσά κανείς εβρίκ’ σεν

‘ντα να πονώ

./.

Ερούξα ‘ς σην σκοτία

Τσούξω μεν παναία μ’

Εγάπην εχ’ και έχω

Τ’ αρνίν τ’ εμόν

./.