Έναν άσπρον περιστέρ’!!

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Έναν άσπρον περιστέρ’!

Ομάλ καρσλίδικον

Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Έναν άσπρον περιστέρ’

Το τοξάρ’ σο στόμαν πέρ’

Παίζ’ τη κεμεντζέν γλυκέα

Την ειρήνην τραγωδεί

Πόλεμον μ’ ευτάτε λέει μας

Έμορφον εν η ζωήν

./.

Έναν άσπρον περιστέρ’

Άγιο φώς ‘ς σον κόσμον φέρ’

Παίζ’ τη κεμεντζέν γλυκέα

Την ειρήνην τραγωδεί

Όλ’ τα χέρä δώστε λέει μας

Έμορφον εν η ζωήν

./.

Αδέρφä είμες όλ’ εμείς

Με τον θεόν όλ’ συγγενείς

Ειρήνην λέει μες ο θεόν

Ειρήνην όχι πόλεμον

./.