Σην γέρα μ΄γέραν ένοιξες!!

Σην γέρα μ΄γέραν ένοιξες!!,

Ανέστης Μωυσής

από το ομόνυμο CD

Εκάλεσεν ‘μέν μέραν κει

να πάω σην χαράν ατς

Να πάω παίζω κεμεντζέ

Κι’ άλλος να εν σο γιάν ατς

./.
θα ερχούμε παίζω κεμεντζέ

Θα σύρω τραγωδίας

Θα λέγ’ ατά σεβντάλια

Να καίω τη καρδίατς

./.
με το θα ενεσπάλ’ να σε

Είδα σεν άλλον μίαν

Σην γέρα μ΄γέραν ένοιξες

‘κι λαρούτε καμίαν

./.

Αρ’ όντες έκ’ σ’ ατό πουλί μ’

Εσέν πως θα παντρέυν’ νε

Σ’ άλ’ την ημέραν ‘κι πάω

Εμένα θα κηδεύν’ νε

./.

Αρνί μ’ σο τάφι μ΄ έρχεσε

Εμέν οντές θα κλαίγ’ νε
κ’ εν ασ’ όλια τα στόματα

Ντ’ εφάες ‘μεν θα λέγ ‘νε

./.